Yükleniyor...

+90 (224) 254 7993

  |  

bilgi@vardarspor.com

0

Sepetin şu an boş.

Vardarspor’da yüzlerce ürün seni bekliyor.
Dilersen aşağıdaki önerileri inceleyerek hemen alışverişe başlayabilirsin.

Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar:

İşbu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi , Vardar Spor Malzemeleri San.ve Tic.Ltd.Şti  ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Hizmetlerin Tanımı:

Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üyelik sistemi Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üyesi kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi online mağazasına "kayıt ol" şeklinde tanımlanır.

Fikri Mülkiyet Hakları:

Bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, extras markası ve diğer markalar, www.vardarspor.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.
Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:


1. Üye, www.vardarspor.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
2. Üye, Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kullanıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3. Üye www.vardarspor.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
4. Üye, www.vardarspor.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
5. www.vardarspor.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.vardarspor.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
9. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
10. www.vardarspor.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
11. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından www.vardarspor.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
12. www.vardarspor.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.vardarspor.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
13. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
14. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
15. Taraflar, www.vardarspor.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
16. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Sözleşmenin Sona Ermesi:

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Vardar Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 • Kargo Bedava
  1000 TL üzeri siparişlerde kargo bedava
 • 30 Gün Koşulsuz İade
  30 gün içerisinde koşulsuz iade
 • Çalışma Saatleri
  09:00 - 18:00
 • Güvenli Ödeme
  İyzico ile güvenli ödeme.